Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego – telefony kontaktowe

Absolwentka Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, związana z działalnością studencką na arenie ogólnopolskiej. Przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych kadencji 2019, Sekretarz Forum Uczelni Technicznych kadencji 2018, Ekspert PKA ds. studenckich. Komunikację w zespole uważa jako fundament udanej współpracy. W swojej działalności samorządowej najlepiej wspomina realizację projektów skierowanych przede wszystkim do młodych osób. Koordynatorka licznych projektów ogólnopolskich skierowanych do studentów. Na swoim koncie ma m.in. obóz szkoleniowy POLIgon, Galę Środowiska Studenckiego FUT oraz Konferencje Open Space.

10.10.2020 to wyjątkowa data, nie tylko jako “imieniny miesiąca”, ale również dlatego, że to Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. W życiu codziennym, a w szczególności w czasie pandemii, każdy z nas jest podatny na pogorszenie zdrowia psychicznego. Nasze samopoczucie jest narażone na wiele zewnętrznych czynników wpływających negatywnie na nasz stan i kondycję zdrowia. Ta szczególna data przypomina o niezwykle ważnej profilaktyce oraz możliwościach, dzięki którym możemy wzmocnić swoje samopoczucie, ale również zadbać o siebie i swoich najbliższych. 

O wiele częściej mówi się o zdrowiu fizycznym, które jest bardzo ważnym elementem życia każdego człowieka. Jednak nie można zapominać o zdrowiu psychicznym, które w dzisiejszym świecie jest mocno narażone na różnego rodzaju zagrożenia. Same statystki świadczą o tym, że dbanie o naszą psychikę jest równie ważne jak i o kondycję fizyczną. Dlatego też podejmowanie działań profilaktycznych, informowanie o sposobach pomocy osób o obniżonym nastroju oraz przedstawianie statystyk to elementy edukacji, ale także wsparcia. 

Światowa Organizacja Zdrowia określa zdrowie psychiczne jako stan dobrego samopoczucia, dlatego w celu zadbania o samych siebie oraz osoby nas otaczające, należy zapoznać się z właściwymi sposobami pielęgnowania zdrowia psychicznego. Obserwacja własnych emocji, akceptacja samego siebie, odpowiednia jakość snu, dbanie o własne ciało – to tylko część sposobów, jakie należy stosować, aby dbać o siebie samego. Oprócz organizowanych seminariów, rozmów z psychoterapeutom, wsparcia osób bliskich i wielu innych możliwości reagowania na stres, czy też innych elementów negatywnie wpływających na nasze zdrowie psychiczne, zostały stworzone telefony kontaktowe, z których każda osoba w Polsce może skorzystać. 

Oto najważniejsze z nich:

800 70 22 22 – Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Całodobowa i bezpłatna linia, pod którą dyżurują psycholodzy, psychiatrzy, prawnicy i pracownicy socjalni udzielający porad, ale również przekazujący kontakt do właściwej placówki pomocowej w odpowiednim regionie. 

116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Bezpłatny kontakt służy pomocy dzieciom i młodzieży, którą od 2008 roku oferuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje).

116 123 – Kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych

Bezpłatny kontakt powstał z uwagi na osoby, które z wielu powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Osoby dorosłe w kryzysie emocjonalnym, potrzebujące wsparcia i porady psychologicznej, rodzice potrzebujący wsparcia w procesie wychowawczym oraz osoby z niepełnosprawnościami – to ludzie, których nie można zostawić w potrzebie, dlatego mogą korzystać z tego kontaktu. 

22 635 09 54 – Telefon zaufania dla osób starszych

Troski i kłopoty dzielone z drugim człowiekiem maleją o połowę – to motto Telefonu Zaufania dla osób starszych. Kontakt jest skierowany do osób starszych, samotnych, potrzebujących wsparcia psychologicznego, który ma funkcjonować jako zapobieganie izolacji społecznej osób starszych, a jednocześnie pełnić funkcję informacyjną i profilaktyczną. 

800 080 222 – Infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów 

Telefon dla dzieci i nastolatków, które odczuwają problemy w szkole lub domu, potrzebujących z kimś porozmawiać, odczuwających przygnębienie lub które stały się ofiarami przemocy.

800 120 002 – Niebieska Linia – ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie 

Bezpłatny, czynny całą dobę (24h) kontakt dla osób, które wymagają konsultacji w sprawie przemocy.

801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania

Kontakt został uruchomiony w listopadzie 2000 roku funkcjonuje na zasadzie bezpłatnej infolinii. Oferta telefonu skierowana jest do osób z problemem narkomanii: osób używających narkotyków, uzależnionych oraz ich bliskich.

Analogicznym kontaktem stworzonym dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego jest Strefa komfortu PSRP. Oferta konsultacji z psychoterapeutami za pomocą technik na odległość, mapa punktów wsparcia w ośrodkach akademickich oraz webinary ze specjalistami, jak również działania profilaktyczne to inicjatywa podjęta przez Parlament Studentów RP w celu wsparcia swoich koleżanek i kolegów. Osłabione zdrowie psychiczne i korzystanie z porad psychologa to nie wstyd! Najważniejsze jest odpowiednie działanie, które przyniesie pozytywny efekt.

Warto zadbać o siebie i swoich bliskich. 

Skip to content