Młode pokolenie w cieniu skutków pandemii koronawirusa

Studentka 4 roku Budownictwa oraz 1 roku Inżynierii Środowiska na Politechnice Krakowskiej. Senator studencki w Senacie PK, przewodnicząca Komisji Promocji i Mediów Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej, członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem II kadencji. Prywatnie kierowca z zamiłowania, niespełniona artystka oraz aktorka występująca na deskach amatorskiego teatru. Nie wychodzi z domu bez kubka gorącej zielonej herbaty oraz szpilek.

Za nami trudny rok. Z powodu COVID-19 zmarło na całym świecie około 3,8 mln ludzi, a  w Polsce blisko 75 tys. obywateli. Wybuch pandemii koronawirusa oraz diametralna zmiana trybu naszego życia wpłynęła mocno na stan naszego zdrowia psychicznego. Jak wykazał raport “Stresoodporni”, który był efektem badań nad kondycją psychiczną Polaków na początku i końcu 2020 roku około 77% respondentów zmaga się  z napadami paniki trudnymi do opanowania, 68% natomiast stwierdza, że odczuwa więcej stresu niż przed pandemią a 49,9% przyznaje, że ma problemy z panowaniem nad emocjami.
Wśród Polaków spadło zadowolenie z życia, poczucie wsparcia społecznego czy kontroli.

Jak wynika z raportu psychologów Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS z najbardziej dotkliwymi skutkami pandemii borykają się młodzi ludzie w przedziale wiekowym 18 – 24 lat.
Mimo, że odczuwają mniejsze obawy związane z koronawirusem niż osoby starsze, to o wiele mocniej towarzyszy im dystres, czyli symptomy charakterystyczne dla depresji i stanów lękowych. Jest to jednak tylko jeden z wielu skutków spowodowanych wybuchem pandemii. 

Jakie są więc największe i zarazem najniebezpieczniejsze pokłosia globalnej epidemii?

Wzrastające bezrobocie, problemy na rynku pracy

Istotne jest to, że najbardziej poszkodowane na rynku pracy są również osoby młode, zaczynające dopiero swoją karierę zawodową. Pokolenie osób poniżej 25. roku życia jest najbardziej narażone na tzw. “potrójny szok” na rynku pracy. Pierwszy to fakt, że to właśnie tym osobom bardziej zagraża utrata dotychczasowej pracy niż pozostałym pracownikom aktywnym zawodowo oraz z większym doświadczeniem. Drugi to większe prawdopodobieństwo zakłócenia procesu kształcenia się, szkoleń zawodowych przez sytuację epidemiologiczną w kraju, które narzucają pewne ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni wyższych czy placówek szkoleniowych. Gorsza koniunktura jest trzecim “szokiem”, który mogą napotkać młodzi Polacy. Oznacza to większe bariery związane z wejściem na rynek pracy, spowodowane mniejszym popytem ze strony potencjalnych pracodawców.

Badania ILO pokazują, że wraz z początkiem pandemii COVID-19 1 na 6 osób poniżej 25. roku życia straciła pracę, natomiast aż 23% z tych, którym udało się utrzymać posadę, został skrócony czas pracy, co odbiło się bezpośrednio na wysokości wynagrodzenia.

Warto wspomnieć, że to właśnie młodzi ludzie o wiele częściej pracują w sektorach gospodarki, które są najbardziej narażone w kontekście ograniczeń i obostrzeń epidemiologicznych. Aż 30% z nich pracuje w sektorach bezpośrednio dotkniętych przez restrykcje. Do takich sektorów gospodarczych zalicza się branżę hotelową, gastronomiczną, handel detalicznyi hurtowy. 

Pogarszająca się jakość kształcenia, braki w edukacji

Szacuje się, że w najbliższych latach skutki pandemii, które uderzyły w młode pokolenie będą kosztować świat, aż 1.7 biliona dolarów. W ciągu kilku dziesięcioleci koszt ten wzrośnie do 44 bilionów dolarów. Jest to związane między innymi z obniżeniem jakości edukacji. Założenia te opierają się na badaniach, które pokazywały, że nauka zdalna była w 75% tak efektywna, jak ta stacjonarna w klasach czy na salach wykładowych. Najnowsze badania firmy McKinsey przeprowadzone wśród nauczycieli w 7 krajach o wysokich dochodach oraz w Chinach dowodzą jednak, że skuteczność nauki zdalnej szacowana jest na 48%. Zdalne nauczanie pogłębiało też różnice w edukacji między gorzej i lepiej sytuowanymi grupami społecznymi. W wielu krajach większych strat w edukacji mogły doświadczyć młode kobiety niż mężczyźni.

Uzależnienia wzrastające wraz z rozwojem pandemii

Badania studentów BSW pokazały, że w trakcie trwania pandemii znacząco podniósł się poziom uzależnionych od telefonu i internetu, a  w szczególności od gier i mediów społecznościowych. Znaczącą rolę odgrywa syndrom FOMO. To permanentny lęk przed byciem pominiętym, jest to objaw uzależnienia behawioralnego. Dotkliwość tego problemu jest zauważalna przez osobę uzależnioną w momencie przymusowego odcięcia od sieci. Właśnie wtedy pojawia się trudna do opanowania irytacja czy też lęk. 

Częstym syndromem jest wtedy zapobieganie sytuacji bycia offline np. nosząc przy sobie powerbank, wrażenie otrzymania wiadomośc, wibracji telefonu. Te sytuacje są spowodowane tym, że uzależniony mózg ma obniżony próg bodźca, reaguje przy słabej stymulacji i w dużym hałasie “słyszy” dzwonek telefonu, wibracje lub dźwięk otrzymanej wiadomości. W bardzo skrajnych przypadkach uzależnienie od telefonu powoduje utratę kontroli nad upływem czasu, co znacząco wpływa na naszą efektywność w pracy bądź w szkole, a także ogranicza sen. Syndrom FOMO sprawia, że wiele czynności życiowych wykonujemy automatycznie i bezrefleksyjnie. 

Jak możemy dostrzec pandemia koronawirusa dotknęła każdej płaszczyzny funkcjonowania życia społecznego, a przede wszystkim tych młodych ludzi, którzy zaczynają dopiero dorosłe życie. Wirus wpłynął na nas na dwa sposoby – bezpośredni i pośredni. W sposób bezpośredni przyczynił się do wielu przedwczesnych zgonów, ciężkich chorób oraz powikłań zdrowotnych. Natomiast w sposób pośredni znacząco nadwyrężył nasze zdrowie psychiczne, odporność na lęk i stres, dla wielu ograniczył perspektywy zawodowe lub spowodował przymusowe przerwanie nauki, której jakość została bardzo pogorszona.
Dlatego społeczeństwo w powracającej powoli do normalności rzeczywistości będzie stać przed wielkim wyzwaniem, jakim jest skupienie opinii publicznej na odradzającym się sektorze gospodarczym, potrzebującej wsparcia ochronie zdrowia oraz powracającej do sił edukacji oraz szkolnictwie.

Źródła:

https://centrumprasowe.dsw.edu.pl/102586-uzaleznienie-od-bycia-online-wzrasta-kolejny-skutek-pandemii-nbsp

https://www.money.pl/gospodarka/skutki-pandemii-odbija-sie-na-mlodych-millenialsi-beda-mieli-pod-gorke-6618672985033344a.html

https://biznes.interia.pl/autorskie/news-katastrofalne-skutki-pandemii-dla-mlodych,nId,5110795

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/Pokolenie-Lockdown-czyli-nowe-problemy-mlodych-osob-na-rynku-pracy.html

Skip to content