Powikłania neuropsychologiczne i neurologiczne po przebyciu COVID-19

Student 6 roku kierunku lekarskiego na Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zaangażowany w życie samorządu studenckiego na uczelni od ponad 4 lat. Obecnie pełni obowiązki Przewodniczącego Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP oraz jest Członkiem Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Prywatnie wielki miłośnik gotowania, tatuaży i komiksów!

Już dwa lata żyjemy w świecie, którego realia zostały zmienione o 180 stopni w porównaniu z dotychczasowymi. Pandemia wirusa SARS-CoV-2 odmieniła wszystkich, wymusiła na nas nowe zachowania i konieczność dostosowania się do realiów świata zdalnego. Niestety, w dwojaki sposób stan epidemiologiczny na świecie wpływa na zdrowie psychiczne społeczeństwa.

Pierwszym powodem pogorszenia się kondycji zdrowia psychicznego w społeczeństwie, ze względu na pandemię COVID-19, jest lęk przed zachorowaniem, powodujący stres, oraz lockdowny. Konieczność ograniczenia kontaktów międzyludzkich, zmiana codziennych zachowań, godziny spędzone przed komputerem – przełożyły się na wzrost odsetka osób, które dostrzegają u siebie problemy ze zdrowiem psychicznym. Więcej informacji z tym związanymi możemy znaleźć w artykułach:

Niestety, pandemia i zachorowania niosą za sobą jeszcze jeden skutek dla naszej psychiki. Około 30% osób, które zachorowały na COVID-19 może doświadczyć zmian w układzie nerwowym. Te przekładają się na powikłania natury psychologicznej, psychiatrycznej oraz neurologicznej. Wirus SARS-CoV-2, po znalezieniu się w krążeniu mózgowym, atakuje komórki śródbłonka naczyń włosowatych posiadających receptor ACE2. Powoduje ich uszkodzenie oraz przedostanie się do komórek nerwowych, które atakuje oraz zaburza ich funkcjonowanie. Najczęstszymi powikłaniami związanymi z układem nerwowym jest lęk, depresja, bezsenność czy obniżenie nastroju.

Coraz częściej mówi się o tak zwanej „mgle mózgowej”, czyli zespole objawów związanych z dysfunkcją rejonów mózgu, odpowiedzialnych za funkcje poznawcze. Mówiąc o tym zjawisku odnosimy się do objawów takich jak:

  • oszołomienie;
  • trudności ze skupieniem uwagi;
  • problemy z koncentracją;
  • zamglenie świadomości;
  • problemy z zapamiętywaniem;
  • problemy z komunikacją.

Nie ma jednoznacznych badań, które wskazują, w jaki sposób wirus SARS-CoV-2 doprowadza do istnienia tego typu zaburzeń. Domniema się, że jest to efektem tzw. burzy cytokinowej, czyli zbyt intensywnej, nieprawidłowej reakcji układu immunologicznego, w wyniku której dochodzi do wytworzenia cytokin, przekraczających barierę krew-mózg, mających wpływ na tkankę mózgową. Mówi się również o wpływie niedotlenienia mózgu, zaburzeniu mikrokrążenia, stresie związanym z infekcją oraz pandemią. Ze względu na jednoznaczny brak przyczyny mgły mózgowej leczenie opiera się głównie na wprowadzeniu zmian w stylu życia, m.in.: zbilansowanej diety, higieny snu.

Innym często zgłaszanym problemem neuropsychologicznym jest Zespół Chronicznego Zmęczenia (CFS), czyli trwające dłużej niż 6 miesięcy trwałe zmęczenie fizyczne i mentalne. Osoby dotknięte tym powikłaniem, opisują je jako spowolnienie myślenia, trudności ze skupieniem i problemy z logicznym myśleniem.  

Oprócz wywoływania nowych objawów natury psychicznej zachorowanie na COVID-19 może doprowadzić również do zaostrzenia aktualnych problemów i chorób. Mówiąc o powikłaniach takich jak depresja, schizofrenia, bezsenność, zaburzenia nastroju nie możemy zapomnieć, jak popularne są to w obecnych czasach choroby. Osoby chorujące na w/w jednostki powinny szczepić się przeciwko COVID-19 i unikać zachorowań. Przechorowanie może doprowadzić do pogorszenia się ich stanu zdrowia i pogłębienia choroby. Niestety, nakładające się na chorobę pogorszenie stanu zdrowia związane z powikłaniami oraz negatywny wpływ samej pandemii i lockdownu stanowią duże zagrożenia dla chorych, nawet tych, u których doszło do wyciszenia choroby psychologicznej.

  1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33388494/
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3617392/
  3. https://www.uclahealth.org/news/brain-fog-following-covid-19-recovery-may-indicate-ptsd
Skip to content