Rejestracja

W dobie powszechnego dostępu do Internetu istnieje wiele możliwości nowoczesnej komunikacji, wykorzystującej liczne aplikacje i programy. Komunikatory dają także możliwość kontaktu z psychoterapeutą.

Jest mnóstwo artykułów psychologicznych oraz filmików z poradami psychologicznymi, które znajdziemy w Internecie. Specjaliści prowadzą własne blogi oraz publikują wiele interesujących informacji w mediach społecznościowych. Jednak najefektywniejsza jest bezpośrednia rozmowa. W aktualnych czasach pandemii możliwość wyjścia do gabinetu psychologicznego jest niemożliwa, dlatego też często psychologowie wychodzą naprzeciw takim ograniczeniom.

Nie tylko koronawirus ogranicza możliwości wyjścia z domów oraz skorzystania z rozmowy z psychologiem. Wiele osób nie ma dostępu do pomocy psychologicznej w miejscu zamieszkania. Niektórzy studenci mają niepełnosprawności ruchowe, a co za tym idzie – dotarcie do stacjonarnego gabinetu jest dla nich problematyczne, a mimo to chcieliby skorzystać z pomocy, zachowując pełną anonimowość. Powodów jest bardzo dużo, a wsparcie psychologiczne i rozmowa z drugim człowiekiem jest niezwykle istotna.

Dlatego też w ramach projektu “Strefa komfortu PSRP”, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, znając potrzeby młodych ludzi, umożliwia indywidualne, bezpłatne rozmowy online z psychoterapeutami – specjalistami Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.

Na rozmowę indywidualną w ramach teledyżuru psychoterapeutycznego każdy ze specjalistów ma zaplanowane 30 minut. Jest to rozmowa, w której możesz przedstawić swój problem, a terapeuta udzieli Ci odpowiedzi i informacji zgodnych z jego najlepsza wiedzą na temat możliwości pomocy. 

Należy podkreślić że rozmowa w trakcie dyżuru nie jest psychoterapią*, diagnozą, nie stanowi też ekwiwalentu wizyty u lekarza psychiatry. Cała rozmowa jest objęta zasadą poufności co oznacza, że terapeuta jest zobowiązany do zachowania tajemnicy przedmiotu rozmowy.

Może się zdarzyć, że w trakcie rozmowy specjalista będzie rekomendował bardziej rozszerzoną formę wsparcia w postaci rozpoczęcia psychoterapii. Polega ona na gruntownej diagnozie problemu i systematycznej pracy nad jego rozwiązaniem poprzez modyfikację psychologicznych mechanizmów, które ten problem podtrzymują. Dlatego wymaga ona więcej czasu.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna polega na systematyczniej – kilku/kilkunastotygodniowej pracy z terapeutą, skoncentrowanej na poradzeniu sobie ze zgłaszanym przez pacjenta problemem, najczęściej bardziej nasilonymi objawami lęku, depresji, stresu pourazowego lub innymi kłopotami emocjonalnymi. 

W ramach projektu Strefa Komfortu PSRP specjaliści prowadzący konsultacje mogą zarekomendować psychoterapię, a Parlament Studentów RP umożliwia realizację jej bez dodatkowych opłat, w pełni zdalnie, ze specjalistami z Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Terminy takich spotkań ustalane są indywidualnie, a ich łączna liczba nie przekracza 10 spotkań. Nie ma możliwości zwiększenia liczby spotkań w ramach psychoterapii.  Jest to możliwość, z której możecie skorzystać, ale decyzja należy do Was! Skierowanie po konsultacjach w żaden sposób nie zobowiązuje do skorzystania z tego rodzaju wsparcia.

Warto wejść do strefy komfortu z PSRP za pomocą konsultacji online. Korzystać z konsultacji mogą studenci i studentki, ale też doktoranci i inne osoby tworzące środowisko akademickie w Polsce.

* Słowo doprecyzowania od specjalistów z Kliniki:  Słowo doprecyzowania od specjalistów z Kliniki: Psychoterapia jest metodą leczenia, w której obowiązują odmienne zasady, niż w rozmowie będącą poradą prowadzoną przez psychologa-terapeutę (chociaż w obu rodzajach interwencji psychoterapeuci korzystają z metod radzenia sobie ze stresem o udowodnionej naukowo skuteczności). Nie każdy problem wymaga psychoterapii. Są sytuacje, gdy już krótka rozmowa może okazać się pomocna.

W czasie epidemii wszystkie działania diagnostyczne i terapeutyczne w Klinice Terapii Poznawczo-Behawioralnej prowadzone są wyłącznie w formie online. Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z pomocy w ramach Kliniki zapraszamy, ale podobnie jak decyzja o rozpoczęciu terapii, również wybór miejsca terapii oraz psychoterapeuty należy wyłącznie do Państwa.

 

Zapisz się
Skip to content